Articles

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Praktycznie w każdej branży na rynku biznesowym panuje bardzo duża konkurencja, co sprawia, że świeżo upieczonym przedsiębiorcom trudno jest wkroczyć na rynek z szansami na powodzenie całego przedsięwzięcia. Z myślą o takich osobach tak instytucje unijne, jak i instytucje państwowe uruchamiają różnego rodzaju programy pomocowe, z których można się ubiegać o dotacje i dofinansowania. Jednym [...]

Dokumenty niezbędne do założenia firmy

Na każdy etapie zakładania działalności gospodarczej potrzebne nam będą odpowiednie dokumenty, formularze i tym podobne. Pierwszym formularzem, jaki nam będzie potrzebny jest oczywiście ten umożliwiający nam wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wzór takiego wniosku możemy znaleźć na odpowiednich stronach internetowych. Wniosek możemy złożyć na trzy sposoby, najprostszym chyba jest wysłanie wypełnionego wniosku [...]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek kapitałowych. Poza spółkami akcyjnymi do grupy spółek kapitałowych należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób może być zainteresowanych założeniem takiej właśnie formy organizacyjno-prawnej dozwolonej przez ustawodawcę, ale nie wiedzą, przez jakie etapy należy przebrnąć by taką spółkę założyć. Pierwszym krokiem powinno być sporządzenie umowy spółki. Podpisać taką umowę [...]

Podpisywanie umowy spółki

Dokumentem potwierdzającym założenie spółki jest umowa spółki, w której muszą się znaleźć pewne stałe elementy. Do takich stałych elementów, które muszą się pojawić się w każdej umowie spółki należą, wskazanie imienne wszystkich członków spółki, wielkość ich wkładu do majątku spółki. Wkładem do majątku spółki nie musi być koniecznie środki pieniężne, może to być to również [...]

Procedura zakładania działalności gospodarczej

Wiele zalet łączy się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jednak wiele osób rezygnuje z tego pomysły jeszcze zanim zdąży zorientować się, jakie są wymagania odnośnie osób przeprowadzających procedurę rejestracji. W myśl nowych przepisów by zostać prawnie uznanym za przedsiębiorcę trzeba w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać wniosek o rejestrację w ewidencji działalności gospodarczej. Wzór takiego [...]

Szybkie założenie spółki

Osoby planujące szybkie założenie działalności gospodarczej każdego rodzaju mogą skorzystać z pomocy specjalnych firm, które oferują tego typu usługi. Koszt takiej usługi zależy między innymi od stopnia skomplikowania procedur, które trzeba przeprowadzić by dana forma prawna mogła sprawnie funkcjonować. Założenie spółki cywilnej czy indywidualnej działalności gospodarczej z pewnością będzie tańsze, niż pomoc przy otworzeniu spółki [...]

Prowadzenie spółki jawnej

Jeżeli wybraliśmy, jako naszą przyszłą formę organizacyjno-prawną naszego przedsiębiorstwa spółkę jawną, to pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności będzie rejestracja tego podmiotu gospodarczego. Wspólnikami w tego rodzaju spółce osobowej mogą być tak osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Istotną wadą takiej formy prawnej, jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem. Każdy wspólnik w spółce [...]

Zakładanie spółki cywilnej

Jedną z najchętniej wybieranych form organizacyjno-prawnych, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to jest nią forma spółki cywilnej. Osoby chętne do prowadzenia takiej spółki zobowiązują się, że będą dążyć do realizacji wspólnego celu zakreślonego w umowie spółki. Wspólny cel może być realizowany na różne sposoby, między innymi poprzez wniesienie wkładów pieniężnych, albo rzeczowych do majątku [...]

Rodzaje spółek osobowych

Coraz więcej osób decyduje się za założenie własnej działalności gospodarczej. W czasach, w których więcej pracowników jest zwalnianych niż zatrudnianych, jedynym sensownym wyjściem z sytuacji jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z prowadzenia własnej firmy płynąć może dla takiej osoby przecież wiele korzyści. Własna firma to przede wszystkim uzyskanie pełnej niezależności i poczucia osobistego kształtowania swojej [...]

Założenie spółki partnerskiej

Jednym z rodzajów spółek osobowych jest spółka partnerska. Jednak nie może w taki sposób działać osoby, które nie posiadają uprawnień i kwalifikacji do wykonywania jednego z wolnych zawodów. Celem założenia spółki partnerskiej, jest wykonywanie wolnego zawodu. Jednym z partnerów w tejże spółce nie może być podmiot gospodarczy, taką możliwość mają tylko i wyłącznie osoby fizyczne. [...]

Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy

Dla doświadczonego przedsiębiorcy doskonale wiadome jest, że wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o późniejsze warunki rozliczania się z urzędem skarbowym i wybór formy opodatkowania. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą może spróbować swoich sił prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, spółkę cywilną, albo jedną z form, jakie podsuwa nam kodeks spółek handlowych. W tymże [...]